FAQ : Beeber

การแก้ไขปัญหา Beeber login facebook ไม่ได้โดยการลบความจำการใช้งานออกจาก Facebook

ท่านสามารถการแก้ไขปัญหา Beeber login Facebook ไม่ได้โดยการลบความจำการใช้งานออกจาก Facebook ได้ตามขั้นตอนดังนี้

  1. ไปที่ Facebook กดที่ 3 ขีดขวามือด้านบน และเลือก "การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว"
  2. เลือกไปที่ "การตั้งค่า"
  3. เลื่อนและกดค้นหาและเลือกที่ "แอพและเว็ปไซต์"

4. เลื่อนหา App Beeber ทำการกดเข้าไปที่เครื่องหมาย ( > )
5. เมื่อเข้ามาที่หน้านี้ให้กดไปที่ "ลบออก" (แถบสีฟ้า)

6. ทำการติ๊กเครื่องหมาย "ถูก" (ดังรูป) และกดไปที่ "ลบออก"
หลังจากนั้นจึงทำการถอนการติดตั้ง App Beeber ออกจากเครื่อง, ให้รีสตาร์อุปกรณ์และติดตั้ง App ใหม่อีกครั้ง

7. เมื่อทำการติดตั้ง App Beeber ใหม่แล้ว ให้เรากลับมา"ลงชื่อเข้าใช้งานด้วย Facebook"

8. ระบบจะทำการถามการยืนยันและเพิ่ม App ใน Facebook ให้กดไปที่แถบสีฟ้า "ดำเนินการต่อในชื่อ XXX"
9. เพียงเท่านี้ก็จะสามารถเข้าใช้งานด้วย Facebook ได้แล้วครับ