วิธีแก้ไข กรณีเติมเงินแล้วไม่ได้รับเหรียญผ่าน apple itunes หรือ google play

ขั้นตอนการเรียกคืนคำสั่งซื้อ กรณีเติมเหรียญผ่าน Google Play หรือ Apple iTunes แล้วไม่ได้รับ ตามขั้นตอนดังนี้

1. เปิด app A ดวง แตะที่ 3 ขีดด้านซ้ายมือ

2. เลือกตั้งค่า เลือก "เรียกคืนการเติมเหรียญ"

3. เลือกช่องทางการเติมเงินที่ทำรายการไปแล้วไม่ได้รับ ( Google Play หรือ Apple iTunes)

4. กด "รับเหรียญ" ได้เลย