ขั้นตอนการลงทะเบียน "รับรายได้" กับ Beeber

ขั้นนตอนการลงทะเบียนเพื่อรับรายได้กับ "Beeber" สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

  • เปิด Application Beeber เลือกที่หน้า "Profile" เลือกหัวข้อ "ลงทะเบียนรับเงิน"
  • กรอกข้อมูลส่วนตัวที่จะใช้ในการรับรายได้ให้ครบถ้วน
  • ที่อยู่ในการลงทะเบีนสามารถใช้ที่อยู่เดียวกันกับบัตรประชาชน หรือ เลือกเป็น "ที่อยู่ปัจจุบัน" ก็ได้ครับ
  • แนบไฟล์เอกสารสำเนาหน้าบัตรประจำตัวประชาชน และหน้าสมุดบัญชีธนาคาร "ขนาดไฟล์ต้องไม่เกินตามที่ระบุเอาไว้"
  • หลังจากนั้นกดส่ง "ข้อมูล" และรอผลการอนุมัติประมาณ 3- 7 วันทำการครับ