การตอบคำถาม ด้วย VDO

1.เปิด application ที่หน้าแรกแตะรูปกระดิ่ง

2.ที่การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการใช้งาน จะมีคำถามที่ลูกดวงทำการซื้อหรือสอบถามบริการเข้ามา

3. แตะที่รูป VDO เพื่อเปิดกล้องและเริ่มบันทึก