FAQ : Beeber Live

ระบบการค้นหา ไลฟ์ : แคสต์โนเวล : แคสต์ : ตอน : DJ

การค้นหา ไลฟ์ : แคสต์โนเวล : แคสต์ : ตอน : DJ

  • กดที่ช่อง "ค้นหา" ที่แถบเมนูด้านบน >> กดที่รูปแว่นขยาย แล้วพิมพ์ "ชื่อ" หรือ "ข้อความ" ที่ต้องการค้นหา ให้ถูกต้องครับ
  • โดยเราสามารถเลือกเป็น แคสต์โนเวล : แคสต์ : ตอน : DJ ตามตัวเลือกด้านบนดังรูปเลย เพียงเท่านี้เราก็จะพบกับสิ่งที่เราต้องการค้นหาแล้วครับ