วิธีการซื้อเหรียญ (Coin) ผ่าน Application Beeber

การซื้อเหรียญ (Coin) ผ่าน Application Beeber

  • เปิด App Beeber เข้าที่ Profile แตะที่รูป "เหรียญ" ระบบจะพาเข้าสู่หน้าซื้อ "เหรียญ"
    เพื่อนๆ สามารถเลือก ช่องทางการชำระ และ ราคาจำนวนเหรียญที่ต้องการ
  • หลังจากนั้น >> เลือกวิธีการชำระ >> และกด “ซื้อ”
  • เมื่อทำรายการซื้อสำเร็จระบบจะแจ้งข้อความให้เพื่อนๆ ทราบ เพียงเท่านี้เหรียญก็จะมาอยู่ในกระเป๋าของเพื่อนๆ แล้วครับ