FAQ : Beeber Live

วิธีการตรวจสอบประวัติการใช้ "เหรียญ" (Coin)

การตรวจสอบประวัติการใช้ "เหรียญ" (Coin)

  • ไปที่โปรไฟล์ >> กดที่การตั้งค่า >> เลือกหัวข้อ “ประวัติการใช้เหรียญ” ในหน้านี้ จะโชว์รายการการใช้ "เหรียญ" ทั้งหมดให้เพื่อนๆ ทราบครับ