FAQ : Beeber Live

วิธีเรียกคืนคำสั่งซื้อ กรณีชำระเงินแล้วไม่ได้รับเหรียญ (Coin)

ขั้นตอนการเรียกคืนคำสั่งซื้อ

  • เปิด Application Beeber แตะ Profile ส่วนตัว
  • เข้ามาที่หน้า Settings เลือกเมนู "เรียกคืนคำสั่งซื้อ"
  • กดปุ่ม "เรียกคืนคำสั่งซื้อ" เพียงเท่านี้ เพื่อนๆ ก็จะได้รับเหรียญจากกรณีเติมเงินที่ทำรายการไปครับ