การสร้างบริการ "ฝากคำถาม"

1. เปิด Application เลือก Profile (ฉัน)

2. เลือกบริการฝากคำถาม กด "Edit" (แก้ไข)

3.กดเพิ่มบริการฝากคำถาม

4. นักพยากรณ์สามารถใส่รายละเอียดบริการ และตั้งราคาบริการได้เลยค่ะ