การยกเลิกการต่อสมาชิกแบบอัตโนมัติในระบบ Google Play ต้องทำอย่างไร?

ท่านสามารถเข้าไปที่ Google Wallet เลือก Package ที่ต้องการจะปิด และกดปิด Cancel Subscription

ก่อนถึงกำหนดวันหมดอายุ Package อย่างน้อยล่วงหน้า 3 วันทำการ ได้ที่ https://wallet.google.com/

หรือสามารถเข้าที่ Application Play Store (Google Play) ที่เครื่อง Smart Phone หรือ Tablet

และกดค้นหา Application ที่สั่งซื้อ Package และ "กดปิด" Cancel Subscription

หมายเหตุ ในหน้าของณ Icon App ภาพอาจจะแตกต่างกันแต่ตำแหน่งของการปิดจะเป็นตำแหน่งที่เดียวกัน