การใช้งาน (Audio Book) การปรับ (Speed) ความเร็ว/ช้า ในการรับฟัง

  • เปิด Application Ookbee แตะที่ 3 ขีดด้านซ้ายมือ >>เลือกหนังสือเสียงที่ต้องการรับฟัง
  • กดที่ปุ่ม Speed 1X (คือระดับปกติ)
  • กดเลือก Speed แล้วเลือกความเร็วที่ต้องการ