E-book

การกรอกโปรโมชั่น Code ต่างๆ ของ E-book ผ่านช่องทางเว็บไซต์

สามารถนำ Promotion Code ที่ได้รับจากการซื้อ หรือจากกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือสำนักพิมพ์
มากรอกเพื่อรับสิทธิ์ได้ตามขั้นตอนดังนี้

  • เข้าเว็บไซต์ https://www.ookbee.com/ คลิกลงชื่อเข้าใช้งาน ตรงด้านบนขวามือของเว็บ
  • คลิกที่ Drop Down (ด้านหลังชื่อ Profile) เลือกหัวข้อ "โปรโมชั่นโค้ด"
  • กรอก Code ที่ได้รับและทำการกดยืนยัน "รับสิทธิ์" (ขั้นตอนตามตัวอย่างไฟล์ภาพ)