การเสนอบริการพิเศษ

ขั้นตอนการสร้างบริการ "เสนอบริการพิเศษ"

1. เลือกหัวข้อ " แชท " เลือกลูกดวงที่นักพยากรณ์ต้องการ

2. กดเครื่องหมาย (+) และเลือก "เสนอบริการพิเศษ" นักพยากรณ์สามารถตั้งจำนวนเหรียญได้เลย