ตั้งค่าการแจ้งเตือน "Notification"

ขั่นตอนการตั้งค่า "การแจ้งเตือน" ใน application A ดวง

1. เปิด application A ดวง

2. เลือก ตั้งค่าการใช้งาน (Setting)

3.เลือกตั้งค่าการแจ้งเตือน (Notification)

4. ผู้ใช้งานสามารถเลือกปิด/เปิดการแจ้งเตือนตามหัวข้อที่ต้องการได้เลยค่ะ