ตรวจสอบประวัติการใช้เหรียญผ่านช่องทาง "เว็บไซต์"

1.เข้าสู่ระบบ"ด้วยบัญชีที่ใช้สมัคร"

2. กดเลือกปุ่ม Drop Down รูปสามเหลี่ยมข้างโปรไฟล์ แล้วกดเครื่องหมายบวก "+"