วิธีตรวจสอบ การซื้อบริการฝากคำถามผ่านช่องทาง "เว็บไซต์"

1.ลงชื่อเข้าสู่ระบบผ่านช่องทางเว็บไซต์ https://aduang.co/

2. เลือก Drop Down รูปสามเหลี่ยมด้านขวาของโปรไฟล์เลือกหัวข้อ "รายการบริการ"