วิธีตรวจสอบยอด "เหรียญ" ผ่านช่องทางเว็บไซต์

1. เปิดหน้าเว็บไซต์ https://aduang.co/ เพื่อแล้วเข้าระบบ

2. กด Drop Down สามเหลี่ยมด้านขวามือของโปรไฟล์ตรง Icon "เหรียญ"จะมีจำนวนเหรียญปัจจุบันคงเหลือในบัญชีแสดงอยู่