การลงชื่อออกจากการใช้งาน "Sign out"

1.เปิด application A ดวง กด 3 ขีดด้านซ้ายมือ

2.เลือก "ตั้งค่าการใช้งาน"

3.กด "ออกจากระบบ"