วิธีตรวจสอบการใช้เหรียญ ผ่านทาง Application "A ดวง"

1.เปิด Application A ดวง ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีที่ท่านใช้งาน

2. แตะที่รูปเครื่องหมาย (+) หลัง Icon รูปเหรียญ

3.แตะดูประวัติการใช้เหรียญที่รูปนาฬิกา

4. ระบบจะแสดงประวัติการใช้เหรียญทั้งหมดค่ะ