ตรวจสอบประวัติการสนทนาผ่าน Application "A ดวง"

1.เปิด application เลือกหัวข้อ"แชท" จะเป็นประวัติการสนทนาทั่วไป

2.ตรวจสอบบทความที่เสียเงินและการแชทที่เสียเงินให้กดปุ่มขวามือ

3.ตรวจสอบบทความที่ตอบแล้ว บทความที่รอตอบ และรายการที่เสีย Coin ได้ที่นี่