การค้นหานักพยากรณ์ Application "A ดวง"

1.เปิด application เลือกหัวข้อ "ดูดวงวันนี้" แตะที่รูป "แว่นขยาย"

2.พิมพ์ชื่อนักพยากรณ์ที่ต้องการ "ค้นหา" ได้เลย