ข้อกำหนดใช้งาน Buffet E-book

ระบบบุฟเฟ่ต์เป็นระบบที่ลูกค้าสามารถ อ่าน-ฟัง นิตยสาร / หนังสือพิมพ์ /หนังสือทั่วไป / หนังสือเสียง และอื่นๆ ที่มีในระบบบุฟเฟ่ต์เท่านั้น และภายในระยะเวลาที่กำหนดและตามเงื่อนไขของแพ็กเกจที่ลูกค้าเลือกสมัคร ตรวจสอบรายชื่อหนังสือเข้าร่วมได้ที่ https://buffet.ookbee.com/catalog

หรือตรวจสอบสัญญาลักษณ์ Buffet Premium/Basic ที่หน้าหนังสือ/นิตยสารนั้นๆ ได้ที่ https://goo.gl/xzgGbW

ระบบบุฟเฟ่ต์จะเป็นระบบสมาชิก ที่จะทำการตัดยอดชำระของผู้ใช้งานโดยอัตโนมัติ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาของสมาชิกนั้นๆ สามารถแจ้งยกเลิกได้ทันทีหลังจากสั่งซื้อเสร็จ หรือจะก่อนถึงกำหนดการตัดในรอบต่อไป โดยติดต่อเจ้าหน้าที่อุ๊คบีเพื่อสอบถามวิธีการปิดได้ที่ member@ookbee.com

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก โปรโมชั่นใดๆ รายการหนังสือ/นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ในระบบ และราคาค่าบริการ

โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า