E-book

การกรอก Promotion Code ผ่านช่องทางเว็บไซต์

ท่านสามารถนำ Promotion Code มากรอกเพื่อรับสิทธิ์ได้ตามขั้นตอนดังนี้

  • เข้าเว็บไซต์ https://www.ookbee.com/ คลิก ลงชื่อเข้าใช้งาน ตรงมุมบนขวามือ
  • คลิกที่ Drop Down ด้านหลังชื่อ (Profile) เลือกหัวข้อ "โปรโมชั่นโค้ด"
  • นำ Code ที่ได้รับมากรอกและทำการกดยืนยัน "รับสิทธิ์" (ขั้นตอนตามตัวอย่างไฟล์ภาพ)