E-book

การตรวจสอบประวัติการซื้อผ่าน Computer PC

  1. เปิดแอพเพลงหรือ iTunes จากแถบเมนูที่ด้านบนของหน้าจอ ให้เลือกบัญชี แล้วคลิกดูบัญชีของฉัน
  2. ที่หน้าข้อมูลบัญชี ให้เลื่อนลงไปยังประวัติการซื้อ ถัดจากการซื้อล่าสุด ให้คลิกดูทั้งหมด

3. ค้นหาสินค้า อาจใช้เวลาสักครู่เพื่อให้ประวัติการซื้อของคุณปรากฏ หากต้องการดูสินค้าที่คุณซื้อก่อนหน้านี้นานกว่า 90 วัน ให้คลิก 90 วันที่ผ่านมา แล้วเลือกช่วงวันที่

ท่านสามารถตรวจสอบประวัติการสั่งซื้อผ่านช่องทางเว็บไซด์จะต้องไม่เกิน 90 วัน ตามเงื่อนไขทาง Apple iTunes ได้ที่ : https://apple.co/2WXq28Q