E-book

การกรอก Promotion Code (AIS) ผ่านช่องทางเว็บไซต์

สามารถนำ Promotion Code (AIS) มากรอกเพื่อรับสิทธิ์ได้ตามขั้นตอนดังนี้

  • เข้าเว็บไซต์ https://www.ookbee.com/ คลิกลงชื่อเข้าใช้งาน ตรงด้านบนขวามือของเว็บ
  • คลิกที่ Drop Down (ด้านหลังชื่อ Profile) เลือกหัวข้อ โปรโมชั่นโค้ด AIS
  • นำ Code ที่ได้รับจาก AIS และเบอร์โทรศัพท์ มากรอกและทำการกดยืนยัน "รับสิทธิ์" (ขั้นตอนตามตัวอย่างไฟล์ภาพ)