หากต้องการยกเลิกการต่อสมาชิกแบบอัตโนมัติในระบบ IOS ต้องทำอย่างไร? (IOS 11.x.x)

** ข้อมูลที่แสดง จะเป็นตัวอย่าง ซึ่งการใช้งานจริงจะมีความแตกต่างบ้างเล็กน้อย ในแต่ละ version IOS
** การปิด Auto Renew จะอิงกับ Apple ID ของผู้สั่งซื้อเท่านั้น

ท่านสามารถยกเลิกการต่อสมาชิกในรอบระยะเวลาถัดไป โดยเข้าไปที่ “Setting”

เลือก “iTunes Store และ App Store” (1) จากนั้นเข้าไปที่ Apple ID ของผู้ใช้งาน (2)

**เลือกที่ “จัดการ” ภายใต้หัวข้อ “การสมัครรับ”

ในส่วนนี้จะแสดงข้อมูลสมาชิกที่มีการเปิดใช้งานอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงรายการที่จะทำการต่อแบบอัตโนมัติ ท่านสามารถปิดระบบการต่ออายุสมาชิกแบบอัตโนมัติได้โดย ปิดคำสั่ง Auto Renew โดยมีเงื่อนไขที่ท่านต้องทำการระงับการต่ออายุสมาชิกแบบอัตโนมัติอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนหมดระยะเวลาสมาชิกเก่า

หรือท่านสามารถยกเลิกการต่อสมาชิกในรอบระยะเวลาถัดไป โดยเข้าไปที่ โปรแกรม Itune จากเครื่อง PC หรือเครื่อง MAC

** หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ member@ookbee.com