มีการเรียกเก็บเงิน buffet ทุกเดือน/ปี ถ้าไม่ต้องการต้องทำอย่างไร

-ท่านสามารถปิด auto renew ได้เลยทันทีหลังจากสั่งซื้อเสร็จ และยังสามารถใช้ได้จนถึงวันหมดสมาชิก

สำหรับปิด auto renew ต่ออัตโนมัติของ Itune ทำตามขั้นตอนนี้ https://goo.gl/kHQBxh

สำหรับปิด auto renew ต่ออัตโนมัติของ Google Play ทำตามขั้นตอนนี้ https://goo.gl/L7eFy5

สำหรับปิด auto renew ต่ออัตโนมัติของการตัดเงินผ่ายเบอร์โทรระบบ AIS ติดต่อได้ที่ 1175 แจ้งเจ้าหน้าที่ขอปิดระบบ buffet

-หรือแจ้งข้อมูลการสั่งซื้อมาที่ member@ookbee.com ให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้

***

ระบบ buffet จะเป็น auto renew ต่ออัตโนมัติทุกช่องทาง ยกเว้นการซื้อแบบ gift code เท่านั้นที่ไม่มี auto renew อัตโนมัติ