เข้าใช้งานไม่ได้ขึ้น error maximum device limit หรือเครื่องเต็ม

-ระบบจะจำกัดการเข้าใช้งานที่ 2Device แต่ท่านสามารถลบ Device เครื่อง ที่ไม่ต้องการใช้ออกได้

ลบ Device เครื่องผ่าน application ทำตามขั้นตอนนี้ https://goo.gl/zLmMov

-การลบ Device เครื่อง ไม่มีผลกระทบกับหนังสือ/นิตยสาร ที่มีอยู่ ถ้าผูกกับ Account Mail Ookbee

ท่านสามารถแจ้งข้อมูลติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ member@ookbee.com