มีการเรียกเก็บเงิน buffet ทุกเดือน/ปี ถ้าไม่ต้องการต้องทำอย่างไร

-ท่านสามารถปิด Auto Renew ได้เลยทันทีหลังจากสั่งซื้อเสร็จ และยังใช้งานได้เป็นปกติจนถึงวันหมดสมาชิก

ปิด auto renew ต่ออัตโนมัติของ Itune Apple IOS ทำตามขั้นตอนนี้ https://goo.gl/EWV6wu

ปิด auto renew ต่ออัตโนมัติของ Google Play Android ทำตามขั้นตอนนี้ https://bit.ly/2IeviAF

-ปิด auto renew ต่ออัตโนมัติ ที่ซื้อผ่าน website buffet หรือถ้าไม่ทราบ แจ้งข้อมูลการสั่งซื้อมาที่ member@ookbee.com

***

ระบบ buffet จะเป็น auto renew ต่ออัตโนมัติทุกช่องทาง ยกเว้นการซื้อแบบ gift code เท่านั้นที่ไม่มี auto renew อัตโนมัติ

ท่านสามารถปิด หรือแจ้งปิด auto renew ได้ทันทีหลังจากสั่งซื้อชำระเงินเสร็จสิ้น และยังคงสามารถใช้งานได้ตามปกติ

ตรวจสอบเงื่อนไขได้ที่ https://bit.ly/2KKg6Nj