จะรู้ได้ยังไงว่าโหลดนิตยสารเสร็จแล้ว หรือเคยมีการโหลดนิตยสารอยู่ (Android)

นิตยสารเล่มไหนโหลดเสร็จสิ้้นแล้วจะมีรอยพับที่มุมขวาล่างของปกหนังสือ