ต้องการ Update Library นิตยาสาร ทำยังไง

ที่หน้าจอกดค้างไว้ และลากลงมา จะเป็นการ Update Library