ท่านสามารถลบนิตยสารที่ไม่ต้องการได้อย่างไร ?

ท่านสามารถลบนิตยสารที่ไม่ต้องการได้อย่างไร ?

- ให้ท่านเข้าไปที่ Library หรือกดที่ปุ่ม 3ขีดด้านซ้ายบนของ App และกดที่ My Library

- จากนั้นกดที่ Edit เลือกนิตยาสารและหรือหนังสือพิมพ์ที่ต้องการจะลบ (นิตยาสารหรือหนังสือพิมพ์ที่ถูกเลือกจะมีเครื่องหมายติกถูก)

- เมื่อเลือกเล่มที่ต้องการลบได้แล้ว กดที่ Delete