นิตยาสารที่ถูกเลือกแล้วนั้น ท่านสามารถเข้าไปอ่านได้จากที่ใด ?

นิตยสารและหรือหนังสือพิมพ์ที่ท่านได้ทำการเลือกไว้แล้ว จะอยู่ในหัวหัวข้อ Library ท่านสามารถเข้าไปอ่านนิตยสาร และหรือหนังสือพิมพ์ได้จากที่นี