หากท่านต้องการยกเลิกนิตยสารที่ Subscribe ไว้แล้ว ต้องทำอย่างไร ?

- ให้ท่านกดที่ปุ่ม 3ขีด ด้านซ้ายบนของ App

- กดที่ Setting

- จากนั้นกดไปที่ Subscribed Magazines

- กดไปที่ Edit และกดลบนิตยาสารที่ไม่ต้องการออก

- กดเครื่องหมายลบหน้านิตยสารที่ต้องการจะลบ

- กดคำว่า Delete จะเป็นการลบนิตยสารที่ Subscribe ไว้