นิตยสาร e-Magazine จะมีเนื้อหาที่เหมือนกันกับนิตยสารปกติหรือไม่ ?

เนื้อหาหลักในแบบ e-Magazine จะเหมือนกันกับนิตยสารแบบเล่มปกติ (เล่มกระดาษ) และนอกจากนั้นยังมี Interactive Features

เช่น คลิปเสียง คลิปวีดีโอ และฟังก์ชั่นอื่นๆ เพิ่มขึ้นจากนิตยสารปกติอีกด้วย