หากลบนิตยสาร หรือหนังสือพิมพ์ออกไปแล้ว จะสามารถโหลดกลับมาอ่านได้อีกครั้งหรือไม่ ?

หากลบนิตยสาร หรือหนังสือพิมพ์ออกไปแล้ว จะสามารถโหลดกลับมาอ่านได้อีกครั้งหรือไม่ ?

หากลบนิตยสาร หรือหนังสือพิมพ์ออกไปแล้ว และท่านประสงค์ที่จะนำกลับมาอ่านใหม่อีกครั้ง ให้ท่านทำตามขั้นตอนดังนี้

- เข้าไปที่ Discover

- จากนั้นเลือกนิตยสาร หรือหนังสือพิมพ์ที่เคยลบไปแล้ว เพื่อนำกลับเข้าสู่ Library