ไม่สามารถ Sign In เข้า Application ได้เนื่องจาก "maximum device limit" ให้ทำอย่างไร?

คุณสามารถลบเครื่องเก่าหรือเครื่องที่ไม่ได้ใช้แล้วออกจากบัญชี Ookbee ID ของคุณได้ 2 ช่องทางคือ

1. ลบเครื่องผ่าน application (โดยใช้เครื่องที่เคยลงทะเบียนไว้แล้วยังใช้ได้อยู่ในการลบเครื่องอื่นๆ)

2. ลบเครื่องผ่าน website