ลบเครื่องเก่าออกจากบัญชี Ookbee ID ของคุณผ่านทาง Application ทำอย่างไร?

ให้ท่านใช้เครื่องที่ Sign In ค้างอยู่เป็นตัวดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

- กดที่ปุ่ม 3ขีดด้านซ้ายบนของ App

- กดที่ Setting

- จากนั้นกดที่ Registered Device

- กดที่ปุ่ม Edit

- กดที่เครื่องหมายลบ หน้าหมายเลขเครื่องที่ต้องการจะลบ

- กด Delete