ลบเครื่องเก่าออกจากบัญชี Ookbee ID ของคุณผ่านทาง website ทำอย่างไร?

ลบผ่านทาง website โดยเข้าที่ https://me.ookbee.com/Sign/SignIn