สามารถใช้งาน APPLICATION ได้ทั้งหมดกี่เครื่อง ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้?

คุณสามารถใช้งานได้สูงสุด 2 เครื่อง โดยที่แต่ละเครื่องต้องถูกลงทะเบียนกับบัญชี Ookbee ID ของคุณ

(ท่านสามารถอ่านนิตยสาร และ/หรือ หนังสือพิมพ์ได้ใน Ookbee Buffet แอพเท่านั้น ไม่สามารถอ่านบนเว็บไซต์ได้)