การตรวจสอบ Account Android ว่ามีสั่งซื้อ Buffet ผ่านทาง Google Play หรือไม่ [Android]

การตรวจสอบนี้จะเป็นการตรวจสอบที่สั่งซื้อผ่านทาง Google Play เช่นบัตรเครดิตที่ผูกไว้ หรือเบอร์โทรที่ผูกไว้ กับ Account Google Play

เข้าที่ Play Store กดที่ปุ่ม 3ขีดด้านซ้ายบน

กรณีที่มี Account มากกว่า 1 Acoount ต้องทำการเลือก Account ที่ผูกกับบัตรเครดิต หรือเบอร์โทรที่ผูกไว้ จากนั้น กดที่คำว่าบัญชี

กดที่คำว่า ประวัติการสั่งซื้อ

จะมีข้อมูล App ต่างๆ ที่เคยสั่งซื้อไว้ รวมทั้ง App ของทาง Ookbee ที่มีการสั่งซื้อ Buffet

หมายเหตุ

กรณีไม่พบ App ของ Ookbee ให้ตรวจสอบเลือก Account ใหม่อีกครั้งถ้ามีมากกว่า 1 หรือตรวจสอบ Sign in Account ที่มีการผูกกับบัตรเครดิต หรือเบอร์โทรใหม่อีกครั้ง