การแจ้งปัญหา Restore Purchase ไม่สำเร็จให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทำอย่างไร (IOS)

ในกรณีที่ต้องการแจ้งปัญหาถ้า Restore Purchase แล้วไม่ได้รับหนังสือ/นิตยสารกลับคืน ให้แจ้งปัญหามาตามขั้นตอนนี้

กดที่ปุ่ม 3ขีด และกดที่ Setting

กดที่ปุ่ม Restore Purchase

กดที่ปุ่ม Help

ใส่ชื่อที่สมัครในระบบ พร้อม Email ที่ใช้ใน App และแจ้งปัญหาที่พบ จากนั้นกดปุ่ม Send

** ทางเจ้าหน้าที่จะได้รับข้อมูล และจะทำการตรวจสอบและแจ้งกลับอีกครั้ง