ต้องการยกเลิกการรับข่าวสารทาง Mail ต้องทำอย่่างไร

ใน Mail ข่าวสารดังกล่าวที่ท่านนักอ่านได้รับ ด้านล่างสุดของ E-mail จะมีให้กดปุ่ม unsubscribe

จะเป็นการยกเลิกการรับข่าวสารทั้งหมดที่มีการส่งไปจาก ookbee ครับ