ระบบ Buffet คืออะไร ?

ระบบบุฟเฟ่ต์เป็นระบบที่ลูกค้าสามารถ อ่าน-ฟัง นิตยสาร / หนังสือพิมพ์ / หนังสือทั่วไป / หนังสือเสียง และอื่นๆ ที่มีในระบบบุฟเฟ่ต์เท่านั้น ภายในระยะเวลาที่กำหนดและตามเงื่อนไขของแพ็กเกจที่ลูกค้าเลือกสมัคร

ตรวจสอบรายชื่อหนังสือเข้าร่วมได้ที่ https://buffet.ookbee.com/catalog