ในกรณีที่ท่านลืม Password ต้องทำอย่างไร ?

ในกรณีที่ท่านลืม Password ให้ท่านทำดังนี้

- กดที่ Forgot Password?

- ใส่ account mail และกด Submit และกด OK

เมื่อท่านได้รับ E-Mail ดังกล่าวแล้ว จะมี Link ให้ reset password

ทั้งนี้ท่านสามารถ Forgot Password ผ่านทาง https://accounts.ookbee.com/ResetPassword/RequestEmail