หากต้องการยกเลิกการต่อสมาชิกแบบอัตโนมัติในระบบ Google Play ต้องทำอย่างไร?

ท่านสามารถเข้าไปที่ Google Wallet เลือก Package ที่ต้องการจะปิด และกดปิด Cancle Subscriptions ก่อนวันหมด Package ล่วงหน้า 3วัน ในเวลาทำการ

https://wallet.google.com/

หรือท่านสามารถเข้าที่ Application Play Store (Google Play) ที่เครื่อง Smart Phone หรือเครื่อง Tablet และค้นหา Application ที่สั่งซื้อ Package และกดปิด Cancle Subscription

ปล. ทั้งนี้หน้า icon จะต่างกันแต่การปิดจะเป็นตำแหน่งที่เดียวกัน