หากต้องการยกเลิกการต่อสมาชิกแบบอัตโนมัติในระบบ Google Play ต้องทำอย่างไร? (Buffet)

ท่านสามารถเข้าไปที่ Google Wallet เลือก Package ที่ต้องการจะปิด และกดปิด

Cancel Subscriptions ก่อนวันหมด Package ล่วงหน้า 3 วันทำการ

หรือท่านสามารถเข้าที่ Application Play Store (Google Play) ที่เครื่อง Smart Phone หรือ

เครื่อง Tablet และค้นหา Application ที่สั่งซื้อ Package และกดปิด Cancel Subscriptions