หากท่านต้องการยกเลิกการต่อสมาชิกแบบอัตโนมัติการสั่งซื้อผ่านทางเบอร์โทรระบบ AIS ต้องทำอย่างไร ? (Buffet)

ท่านสามารถติดต่อ Call Centerของ AIS ที่หหายเลข 1175 เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ AIS แจ้งขอ Code ยกเลิก Package Buffet

ก่อนวันหมด Package ล่วงหน้า 2 วันทำการ