การปิด Auto Renew Buffet ต้องแจ้งหรือทำการปิดก่อนหรือไม่ ? (Buffet)

ช่องทางการชำระเงินผ่าน Apple iTunes

ระยะเวลาในการปิด Auto Renew ในระบบ Apple iTunes ควรทำการปิดล่วงหน้าก่อนถึงวันต่ออายุไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ

(ตรวจสอบการปิดได้จาก Link : https://goo.gl/Ky1Urf นี้)


****ช่องทางการชำระเงินผ่านเว็บไซด์ ตัดเงินผ่านบัตรเครดิต โดย 2C2P หรือ Omise

ในระบบ 2C2P หรือ Omise จะเป็นการซื้อผ่านทาง website แนะนำให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่าน member@ookbee.com

ล่วงหน้าก่อนถึงวันต่ออายุไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์เพื่อดำเนินการปิดให้โดยตรง


ช่องทางการชำระเงินผ่าน (Play Store) Google Play

สามารถปิด Auto Renew ผ่านทาง Google Wallet (ตรวจสอบการตัวอย่างการปิดได้จาก Link https://goo.gl/L7eFy5 )

หรือ แจ้งเจ้าหน้าที่ทาง member@ookbee.com เพื่อแนะนำวิธีปิดล่วงหน้าก่อนถึงวันต่ออายุไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ

ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ช่องทางการชำระเงินผ่านเบอร์โทร AIS ทั้งแบบเติมเงินและ แบบรายเดือน

กรณีที่ตัดเงินผ่านเบอร์โทรระบบ AIS แนะนำให้ติดต่อ Call Center ของ AIS ที่หมายเลข 1175

เพื่อแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ Call Center ดำเนินการยกเลิกการการต่ออายุกับเจ้าหน้าที่ AIS โดยตรง