การตรวจสอบการสั่งซื้อผ่านทางโปรแกรม iTunes ที่เครื่อง PC หรือเครื่อง MAC (A-La-Carte) (Buffet)

เปิดโปรแกรม iTunes ที่เครื่อง PC หรือเครื่อง MAC